Bemanning18konsult 

En del av Bemanning18

Bemanning18konsult tillhör samma företag som Företagsöverlåtelser.se och Bemanning18.

Bemanning18konsult är våra specialister inom affärsprocesser och organisation. Korta eller längre uppdrag, med eller utan operativt ansvar.

I dagligt tal kallas vi för "B18".

Vi ser fram emot en kontakt med dig!