Bemanning18konsult 

En del av Bemanning18Om oss - B18

Vi tillhör samma företag som Bemanning18.  

Vi kallas för B18.

Namnet "Bemanning18" och "Bemanning18konsult" har grund i att "18" kommer från Volvos B18-motor. "B" grundas i "Bemanning" men även "B" som i motorn "B18".

Några av grundarna till "Bemanning18" och "Bemanning18konsult" har rötterna i Göteborg, Volvos födelsestad. Motorn "B18" fanns bland annat i Volvo P1800.

Moton "B18" är enligt vår mening en symbol för utveckling: Från bensinmotorer till dagens elmotorer och elbilar. Just "utveckling" är en ledstjärna i våra verksamheter. Kontinuerlig utveckling av spetskompetens för bästa kundnytta.

Vi är alltid öppna för nya infallsvinklar. Hör gärna av dig till oss!